Om Religionen:

Hinduismen er en av verdens eldste religioner og har en rik og mangfoldig trostradisjon. Her er noen nøkkelpunkter:

Mangfold:
Hinduismen er svært mangfoldig med en rekke guder og guddommer, inkludert Brahma, Vishnu, Shiva, og Devi. Troen varierer også regionalt og har mange ulike skoler og filosofier.

Konseptet om karma:
Troen på karma, handlingenes konsekvenser, er sentralt i hinduismen. Ifølge dette konseptet påvirker våre handlinger vår skjebne i dette livet og i fremtidige liv.

Syklusen av gjenfødelse:
Hinduismen tror på samsara, en syklus av gjenfødelse der sjelen går gjennom ulike legemer basert på ens karma.
Målet er å oppnå moksha, frigjøring fra samsara og foreningen med det guddommelige. Vediske skrifter: Hinduismen har en rik litterær
tradisjon med gamle tekster, inkludert de vediske skriftene, Upanishadene, Bhagavad Gita og episke dikt som Ramayana og Mahabharata.

Yoga og meditasjon:
Praksiser som yoga og meditasjon stammer fra hinduistisk filosofi og har blitt populære over hele verden for deres helsemessige og åndelige fordeler. Vedisk religion: Hinduismen har røtter i den vediske religionen, som utviklet seg i det gamle India for tusenvis av år siden. Den vediske religionen dyrket guder gjennom ritualer og ofringer.

Mangfold i praksis:
Hinduistisk praksis varierer fra region til region og kan inkludere ritualer, tilbedelse av guder og guddommer, pilegrimsferder, faste og mer.Dette er bare et overfladisk innblikk i hinduismen, en dypt kompleks og mangfoldig religion.

Syklusen av gjenfødelse:
Hinduismen tror på samsara, en syklus av gjenfødelse der sjelen går gjennom ulike legemer basert på ens karma.
Målet er å oppnå moksha, frigjøring fra samsara og foreningen med det guddommelige. Vediske skrifter: Hinduismen har en rik litterær
tradisjon med gamle tekster, inkludert de vediske skriftene, Upanishadene, Bhagavad Gita og episke dikt som Ramayana og Mahabharata.

Yoga og meditasjon:
Praksiser som yoga og meditasjon stammer fra hinduistisk filosofi og har blitt populære over hele verden for deres helsemessige og åndelige fordeler. Vedisk religion: Hinduismen har røtter i den vediske religionen, som utviklet seg i det gamle India for tusenvis av år siden. Den vediske religionen dyrket guder gjennom ritualer og ofringer.

Mangfold i praksis:
Hinduistisk praksis varierer fra region til region og kan inkludere ritualer, tilbedelse av guder og guddommer, pilegrimsferder, faste og mer.Dette er bare et overfladisk innblikk i hinduismen, en dypt kompleks og mangfoldig religion.

Om Ganesha som er på templet i Fanahallen
Ganesha er en av de mest kjente og tilbedte guddommene i hinduistisk religion. Han er kjent som "fjerneren av hindringer" og er ofte
påkalt før begynnelsen av viktige anledninger og rituelle seremonier. Ganesha er også assosiert med visdom, intelligens og suksess.
Fysisk sett har han et elefanthode og en menneskekropp. Hans attributter inkluderer en ødelagt snare, som symboliserer hans evne
til å fjerne hindringer, og en rot som representerer stabilitet og jordnærhet. Ganesha er en svært populær figur ikke bare i India,
men også i mange andre deler av verden med en betydelig hinduistisk befolkning.

Om Bergen Hindu Sabha

Bergen Hindu Sabha er en organisasjon basert i Bergen, Norge, dedikert til å fremme og bevare hinduistisk kultur, religion og
verdier blant den hinduistiske befolkningen i området. Organisasjonen fungerer som et samlingspunkt for hinduer i Bergen
og tilbyr et fellesskap der medlemmer kan delta i religiøse seremonier, kulturelle arrangementer og sosiale aktiviteter.
Bergen Hindu Sabha kan også være involvert i å arrangere festivaler som Diwali, Thiruvizha og andre hinduistiske høytider,
samt å tilby undervisning om hinduismens lære og praksis til både medlemmer og interesserte utenfor samfunnet.

Skolebesøk

Skole besøk hos oss gir elever en unik mulighet til å utforske og lære om hinduismen og den hinduistiske kulturen. Vårt trossamfunn, som tilhører shivaisme-retningen av hinduisme, har en rik historie og et aktivt fellesskap av troende som deltar i religiøse handlinger og seremonier. Vi ber dere om å ta kontakt med oss per epost for å avtale en tid for omvisning på templet.